Hej! Hello! (For English version, see below.)

För att anmäla dig till Forum för feministisk forskning i Stockholms maillista och bli medlem i föreningen, fyll i formuläret nedan. Som medlem får du information från oss om kommande aktiviteter, medlemsmöten och årsmöten. Den enda obligatoriska uppgift vi behöver från dig är din mailadress och du kan när som helst avsluta din prenumeration på maillistan. För att kunna anmäla dig till maillistan behöver du samtycka till att vi hanterar din mailadress, och ditt namn om du väljer att lämna det. Dina personuppgifter kommer enbart att hanteras av oss i föreningens styrelse, och enbart för att skicka ut mail via denna lista.

För mer information om vad vi gör, se vår hemsida www.feministiskforskning.se eller vår Facebook-sida, Forum för feministisk forskning i Stockholm. För rösträtt vid årsmöte måste medlemsavgift inbetalas, mer information om detta finns på vår hemsida och skickas även ut tillsammans med kallelse inför årsmötet i höst. Däremot är medlemskap på maillistan helt gratis.

//

To sign up for our mailing list and become a member, please fill out the form below. As a member, you will receive information about our upcoming activities, meet-ups and our annual meetings. The only thing we need from you is your e-mail address and you can unsubscribe whenever you want. In order to sign up to the mailing list you need to consent to us handling your personal data (your e-mail address, and your name if you choose to submit this). This personal data will only be handle by us on the board, and only be used to send you e-mails through this list.

For more information about us, go to our website www.feministiskforskning.se or our Facebook-page, Forum för feministisk forskning i Stockholm. To be eligible to vote at our annual meetings, a small membership fee is collected and you can find more information about how to pay this on our website. We will also inform you about this when we share information about the upcoming annual meeting this autumn. Membership on the mailing list, however, is completely free.

Med vänliga hälsningar / Best regards,
Forum för feministisk forskning i Stockholm.
 
* indicates required

Forum för feministisk forskning will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing. Please let us know all the ways you would like to hear from us:

Email Marketing Powered by Mailchimp