Hej! Hello! (For English version, see below.)

För att anmäla dig till Forum för feministisk forskning i Stockholms maillista och bli medlem i föreningen, fyll i formuläret nedan. Som medlem får du information från oss om kommande aktiviteter, medlemsmöten och årsmöten. Den enda obligatoriska uppgift vi behöver från dig är din mailadress och du kan när som helst avsluta din prenumeration på maillistan. För att bli medlem och anmäla dig till maillistan behöver du samtycka till att vi hanterar din mailadress och ditt namn om du väljer att lämna det. Dina personuppgifter kommer enbart att hanteras av oss i föreningens styrelse, och enbart för att skicka ut mail via denna lista.

För mer information om vad vi gör, se vår hemsida www.feministiskforskning.se eller vår Facebook-sida, Forum för feministisk forskning i Stockholm.

Föreningen tillämpar en årlig flexibel medlemsavgift mellan 20 och 200 kr. Du bestämmer själv vad du vill betala. Information om betalning kommer i ett bekräftelsemail  efter att du anmält dig till listan. 

//

To sign up for our mailing list and become a member, please fill out the form below. As a member, you will receive information about our upcoming activities, meet-ups and our annual meetings. The only thing we need from you is your e-mail address and you can unsubscribe whenever you want. In order to sign up to the mailing list you need to consent to us handling your personal data (your e-mail address, and your name if you choose to submit this). This personal data will only be handled by us on the board, and only be used to send you e-mails through this list.

For more information about us, go to our website www.feministiskforskning.se or our Facebook-page, Forum för feministisk forskning i Stockholm

Forum applies an annual flexible membership fee between 20 and 200 kronor. You decide how much you want to pay. Information about payment will be provided in an email after you submit this application. 

Med vänliga hälsningar / Best regards,
Forum för feministisk forskning i Stockholm.
 
* indicates required

Forum för feministisk forskning will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing. Please let us know all the ways you would like to hear from us:

Email Marketing Powered by Mailchimp